Πολίτες Μπροστά!

2Η αυτοδιοικητική θητεία 2014-2019 είναι η πρώτη θητεία εφαρμογής του νόμου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010), ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Η παρατήρηση της εφαρμογής του νόμου αναμένεται να οδηγήσει σε προτάσεις για την βελτίωσή και πιθανά στην ευέλικτη προσαρμογή του στις ειδικές συνθήκες κάθε περιφέρειας της χώρας.

Στόχος της αυτοδιοικητικής περιφέρειας είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην γεωγραφική της περιοχή, μέσα από την διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και μέσα από την διαρκή επικοινωνία με τους πολίτες.

Η παράταξη προσπαθεί με τις αποφάσεις και τις προτάσεις της να υποστηρίζει λειτουργίες και δράσεις με μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά οφέλη, μέσα στην δύσκολη και ασαφή οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.

Θεωρούμε ότι η περιφερειακή διακυβέρνηση, στην δύσκολη αυτή περίοδο, μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο στήριξης και καθοδήγησης του πολίτη για την εργασιακή και κοινωνική του πορεία.

Η γραμματεία της παράταξης συγκεντρώνει και εξυπηρετεί, στο μέτρο του δυνατού, αιτήματα των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ας συνεργαστούμε όλοι για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.